baza firm, katalog firm, panorama firm

Gdzie?

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE

Adres

Aleja Wyzwolenia 4
35-501 Rzeszów
NIP: 813-28-37-816
http://www.word.rzeszow.pl

Kontakt

Tel.

17 860 56 00,17 85 27 116

Fax

17 85 27 194

Opis
Mapa
Obszar działalności

Opis firmy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie
 został utworzony przez Wojewodę Rzeszowskiego i jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Działamy na podstawie:
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami),
zarządzenia Nr 47 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie,
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,
ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
statutu,
ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Do zadań WORD-u w szczególności należy:
Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje kandydatów na kierowców i kierowców.

Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności policją, strażą pożarną, ośrodkami szkolenia kierowców, urzędem celnym, strażą graniczną, szkołami itp.
Organizowanie szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.
Propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym wśród jego uczestników poprzez organizowanie turniejów i konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz organizowanie imprez podnoszących praktyczne umiejętności kierowców.
Organizowanie szkoleń dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy.
Organizowanie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne.
Przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej, wydawniczej i handlowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa uchu drogowego.
Inicjowanie działań i wspieranie inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Opiniowanie i współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg i ulic oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym.
Współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie egzaminowania i szkolenia oraz wymiana doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Przeglądaj branże

web design, tworzenie systemów CMS Balustrady, schody, ogrodzenia, daszki, zadaszenia grafika, reklama Fundusze Unijne Laboratorium medyczne Pranie czyszczenie sprzątanie Motocykle - sprzedaż i serwis galanteria ogrodowa catering, wesele,organizacja imprez Fundacja Wkłady kominkowe Skład opału, złom, węgiel Solaria emisja Sklep z suplementami Regeneracja i naprawa wtryskiwaczy Club, Klub, Kluby, Imprezy, Restauracja Woda - badanie, uzdatnianie zdrowa kuchnia tapicerstwo, meblarstwo Wypożyczalnia Kajaków Usługi brukarskie, kostka brukowa, firma brukarska hafciarnia usł., dystr. ręcz. hot. naprawa, produkcja przewodów hydraulicznych oddłużanie, porozumienia, ugody Marmur, granit, kamień naturalny przyczepy Węgiel - sprzedaż, wydobycie Przejęcia Minimarket Budowlany ocieplenia budynków Bramy rolowane produkcja i montaz daszków zadaszeń ARTYKUŁY ELEKTROTECHNICZNE, Hurtownia elektryczna Przetwory Mechanika samochodowa SKLEP WĘDKARSKI nauka pływania Złoto, srebro Towarzystwo budowlane

Firmacja.pl

Kontakt Reklama Regulamin

Panel klientów

Rejestracja
katalog firm, baza firm, panorama firm